Flere finansieringskilder av Oslopakke 2

Både samferdselsvirksomhetenes ordinære budsjetter, trafikantbetaling og økt statlig innsats til jernbaneutbygging skal bidra til finansieringen av Oslpakke 2.

Den økonomiske rammen i perioden 2002-2011 utgjør 15,6 milliarder kroner, og er fordelt på følgende:

 

Jernbanebudsjett 9,1 milliarder kroner
Jernbanestasjoner og knutepunkter 0,3 milliarder kroner
Statlig andel Fornebu 0,6 milliarder kroner
Eiendomsutviklere Fornebu 0,5 milliarder kroner
Bruk av riksveimidler til øvrig infrastruktur 1,3 milliarder kroner
Lokale budsjetter til øvrig infrastruktur 0,7 milliarder kroner
Bruk av bompenger til øvrig infrastruktur 1,8 milliarder kroner
Trafikantbetaling kollektivreisende til materiell 1,3 milliarder kroner

Trafikantene er med på å betale Oslopakke 2

Trafikantene er med på å betale noen av Oslopakke 2-tiltakene. Dette gjelder både bilister og kollektivreisende. Som en del av Oslopakke 1, har bilistene allerede bidratt til kollektivtiltak i Oslo og Akershus ved at 20 prosent av investeringsmidlene går til kollektivformål.

Med Oslopakke 2 betaler bilistene som kjører gjennom bomringen, to kroner direkte til kollektivsatsingen. Dette gir cirka 200 millioner kroner ekstra til infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken per år.

De kollektivreisende betaler en egen "kollektivavgift" på 75 øre i gjennomsnitt per reise i Oslo og Akershus til Oslopakke 2. Denne trafikantbetalingen innbringer omtrent 130 millioner kroner hvert år.

Innkrevingen av tokroningen og 75-øringen startet 1. november 2001.

Trikk 10 Rikshospitalet - Bilde 2
Copyright © 2004     Kontakt webmaster     Design og utvikling In the Mix