Sporlegging mellom Sandvika og Asker

  Skrevet av: Jernbaneverket, Olav Nordli, 3. november 2004

  Legging av spor på den nye dobbeltsportraseen er nå avsluttet i Tanumtunnelen og dagsonen ved Åstaddammen. Resten av strekingen, det vil si Skaugumtunnelen fram til Asker stasjon, legges i februar/mars 2005.

  Til selve sporleggingen brukes et spesielt sporbyggingstog (Spot), som legger skinner og sviller med imponerende hastighet. Det er Jernbaneverkets entreprenør Baneservice som utfører sporarbeidene.

  –Dette er en nøyaktig og effektiv maskin som i hvert fall klarer tusen meter på åtte timer, sier Terje Muggerud, markedssjef i Baneservice.

  Skinneleggingen startet i begynnelsen av oktober. Etter at Spot’en er ferdig skal det fylles pukk som holder skinner og sviller på plass, totalt cirka 35.000 kubikkmeter. Videre skal sporene pakkes, justeres og nøytraliseres.

  Arbeidene som Baneservice utfører, har en samlet verdi på cirka 70 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Totalt omfatter kontrakten 35.700 meter skinner, 28.800 sviller og 16 sporveksler. Ombyggingsarbeider på Asker stasjon sommeren 2005 inngår også i oppdraget.

  Togtrafikken tar i bruk de nye sporene høsten 2005.

  Skinnelegging dobbeltspor
  Copyright © 2004     Kontakt webmaster     Design og utvikling In the Mix